AA Reiniging Zeeland
Postbus 158
4380 AD Vlissingen

 T  0118 - 415 991
 M  06 - 538 639 77
 E  info@aareiniging.nl

Stormschotten Vlissingen

In Maart 2015 heeft AA Reiniging Zeeland de opslagplaats van de Stormschotten aan de Koopmanshaven in Vlissingen gereinigd i.o.v. Waterschap Scheldestromen.